Teated, Tööstuse uudised

Suurbritannia võttis vastu kasusaajate avaldamise seaduse

Uus seadus puudutab LTD-tüüpi ettevõtteid. Šotimaa LP-dele ja Suurbritannia partnerlustele uut seadust ei kohaldata.

Seadus sätestab kasusaajate registri pidamise kaks võimalust, st ettevõte peab seda ise ja esitab seejärel ettevõtete registrisse (Companies House) või andmed edastatakse kohe Companies House´ile hoiule. Mõlemal juhul on teave kasusaajate kohta avalikult kättesaadav.

Ettevõte on kohustatud esitama andmeid kasusaajate kohta, kes kontrollivad rohkem kui 25% ettevõttest, samuti juhul, kui lõppkasusaaja osade valdamine toimub trusti kaudu, siis teavet trusti juhtide kohta.

Leidub ka erand, kasusaajate registris ei pea olema andmeid kasusaajate kohta juhul, kui ettevõttel on 4 kasusaajat.

Ametlikult kehtivad eeskirjad alates jaanuarist 2016.

Järgmine artikkel