Tööstuse uudised

PSD2 direktiiv. Erinõuded maksevahendajatele

14. septembril 2019 jõustus uus Euroopa Liidu direktiiv. See on põhimõtteliselt uus lähenemisviis Euroopa makseasutuste reguleerimisele. Direktiivi nimi PSD2 on lühend sõnadest Payment Solutions Directive 2.

Seda direktiivi kohaldatakse kõikide makseasutuste suhtes, kes kasutavad klientide huvides makseandmeid.

Selle direktiivi eesmärgiks on kehtestada rangemad nõuded andmetele ja andmete autentsuse kindlaksmääramise kord.

Uus regulatsioon võimaldab turvalisemat andmete liikumist makseasutustes, tõhustab fiktiivsete andmete väljaselgitamist ja võimaldab muuta Euroopa finantsteenuste turu avatumaks.

Selle raames on lisaks direktiivile vastu võetud regulatiivsed tehnilised nõuded, mis kehtestavad kõikidele makseasutustele täpsemad üksikasjad nõuete kohaldamisele.

Eelmine artikkelJärgmine artikkel