Toetame äriühinguid kogu nende elutsükli vältel

Pakume äriühingutele tuge õigus-, maksu- ja raamatupidamisvaldkonnas alates asutamisest kuni likvideerimise või reorganiseerimiseni.

01.

Äriühingu registreerimine

Äriühingute registreerimisel aitame teha valiku sobiva riigi, õigus- ja maksusüsteemi kasuks, kooskõlastame äriühingu nimetuse ja vormi, asutaja(te) huve. Aitame dokumentide vormistamisega pangakonto avamiseks. Teostame maksuregistreerimist VAT numbri või residendi maksustaatuse saamiseks. Lahendame tööloa ja elamisloa vormistamise küsimused ettevõtluses.

02.

Kontroll maksu ja finantsnäitajate üle

Kui äriühing ostab meilt pikaajaliselt sisse raamatupidamisteenust, teostavad meie asjatundjad regulaarselt teie äri finants- ja maksunäitajate seiret. Maksuriskide või likviidsuse kaotamise või kapitali adekvaatsuse kaotamisega seotud riskide tekkimisel pakume välja meetmeid nende näitajate taastamiseks.

03.

Raamatupidamisteenused

Pakume äriühingutele raamatupidamisteenuseid. Eesti ühingute raamatupidamisteenuste maksumus algab 95 eurost kuus. Vormistame kõik vajalikud palga- ja käibemaksu (VAT) deklaratsioonid. Koostame aasta finantsaruande. Vajadusel konsolideerime aastaaruande tütarettevõtete aruannetega, mis võivad asuda erinevates riikides. Viime näitajad vastavusse rahvusvaheliste IAS/ IFRS standarditega. Teostame tehingute analüüsi käibemaksu (VAT) korrektse arvestamise osas piiriüleste tehingute sõlmimisel Euroopa Liidu piires.

04.

Protseduurid Compliance, Due Diligence

Teostame compliance protseduure nii juriidilistele kui ka füüsilistele isikutele arvestades uusi reguleerivate organite, pankade, maksesüsteemide, maksuameti, registraatorite ja partnerite nõudeid. Teostame ettevõtete scoring´ut AML (rahapesuvastane võitlus) nõuetega seotud riskide osas. Pakume juriidilist ja maksualast nõustamist äri kooskõlastamiseks kehtivate seaduste nõuetega.

AML, GRDP, CRS, CFC
Uute tööstandardite ja -nõuete rakendamine ja arvestamine äris.
IAS / IFRS
Raamatupidamisdokumentide ettevalmistamine vastavalt rahvusvahelistele standarditele.
Mitmekeelsus
Suhtleme klientidega vene, inglise ja eesti keeles.
VAT, CIT, Withholding Tax
Tehingute professionaalne kontrollimine maksustamise ja nõutava aruandluse osas.
E-residentsus
E-residentsuse vormistamine. Nõustamine ärijuhtimises kasutatavate digivahendite osas üle kogu maailma.
Internetipank
Panga- ja muude instrumentide valik finantsvahendite, sealhulgas krüptoraha digihalduseks.