Teated, Tööstuse uudised

Eesti ettevõtete kasusaajad peavad alates 1. novembrist 2018 olema kantud Eesti Äriregistrisse

Eesti ettevõtte lõppomanik on isik, kelle omandis on otseselt või kaudselt enam kui 25% Eesti ettevõtte osast ja on selle kontrolli all. Tegelik kasusaaja on ka füüsiline isik, kes sõltumata omandi osa suurusest kontrollib ettevõtte olulisi otsuseid (näiteks osaniku- või aktsionärilepingu alusel). Käesoleva aasta 1. novembriks on juriidilise isiku juhatus kohustatud deklareerima äriregistris oma kasusaaja andmed – nime, isikukoodi, isikukoodi puudumisel – sünniaja ja -koha, elukohariigi ning teavet selle kohta, kuidas isik kontrolli teostab. Kui tegelikku kasusaajat ei ole võimalik määratleda, tuleb tegeliku kasusaajana näidata juhatuse liige. Trahv tegeliku kasusaaja esitamata jätmise või valeandmete esitamise eest on kuni 1200 eurot füüsilisele isikule või kuni 32 000 eurot juriidilisele isikule. Uue ettevõtte asutamiseks tuleb tegeliku kasusaaja andmed esitada äriregistris koos ettevõtte sissekande taotlusega. Jõustuv muudatus tuleneb uuest Euroopa Liidu rahapesu tõkestamise direktiivist. Direktiivi eesmärk on luua platvorm, mis ühendab riiklikud registrid ja võimaldab kontrollida tegelikke kasusaajaid kogu Euroopas.

Eelmine artikkelJärgmine artikkel