Pakume Teile võimalust tegeleda oma äriga üle kogu maailma ning kohandame Teie äri uute tendentsidega (Ülemaailmsed võimalused Teie ärile ja uute tendentside järgimine)

Äriühingute registreerimine üle kogu maailma

Protseduur compliance

Raamatupidamisteenused

Õigusalane nõustamine

Kontode avamine pankades ja maksesüsteemides

E-residentsus, tööluba, maksuresidentsus

Company registration worldwide
Äriühingute registreerimine üle kogu maailma

Registreerime äriühinguid oma klientidele nii Euroopa Liidu siseselt kui väljapool seda – Eestis, Küprosel, Taanis, Maltal, Bulgaarias, Poolas, Rumeenias, Ungaris, Hollandis, Lätis ja Soomes. Samuti Suurbritannias, Iirimaal, Šveitsis, Kanadas, Hongkongis, Gibraltaril, Panamas, Bahama saartel, Briti Neitsisaartel, Seishelli saartel ja Marshalli saartel. Registreerime usaldusvara ja saame litsentse erineva tegevuse teostamiseks.

Protseduur compliance

Teostame klientide jaoks compliance protseduuri arvestades kohalikke seadusi, AML-i (rahapesuvastane võitlus), pankade ja GDPR-i (isikuandmete töötlemise reeglid) nõudeid. Aitame kohandada äri vastavalt nendele nõuetele, et ennetada äri kaotamise riske neile mittevastavuse tagajärjel.

Teostame compliance protseduuri, et viia äri vastavusse Euroopa Liidu territooriumil teostatud tehingute käibemaksustamisele (VAT).

Compliance
Bookkeeping
Raamatupidamisteenused

Teostame Eesti, Küprose, Inglise, Malta ja Taani ettevõtete dokumentide töötlemist vastavalt raamatupidamise reeglitele ja finantsdokumentide ettevalmistamist. Kõik aruanded koostatakse arvestades kohalikke nõudeid ja Rahvusvahelisi standarte IAS/IFRS.

Samuti valmistame ette regulaarseid KM- ja töötasu maksude aruandeid, mille alusel kontrollitakse ostu-müügi- ja teenuste osutamise tehinguid käibemaksuseaduse seisukohast.

Õigusalane nõustamine

Teenus sisaldab lepingute ettevalmistamist vene, inglise ja eesti keeles, nõustamist rahvusvahelise õiguse ja kohaliku seadusandluse küsimustes, ettevõtete likvideerimis-, reorganiseerimis-, ühendamis- ja jagunemisdokumentide ettevalmistamist. Samuti aktsionäride, omanike, direktorite üldkoosolekute ettevalmistamist ja läbiviimist, juriidilise järelduse koostamist, usaldusomandi dokumentide ettevalmistamist.

Legal support
Opening accounts in the banks
Kontode avamine pankades ja maksesüsteemides

Valmistame ette ettevõtte dokumendid, mis on vajalikud konto avamiseks pangas või maksesüsteemis. Teostame Due diligence eelprotseduuri ja viime ettevõtte struktuuri vastavusse pankade ja maksesüsteemide nõuetega. Kooskõlastame ettevalmistamise etapil pankade ja maksesüsteemidega kõik dokumendid, et avada edukalt konto.

E-residentsus, tööluba, maksuresidentsus

Aitame vormistada dokumendid, mis on vajalikud tööloa saamiseks Euroopa Liidu riikides. Valmistame ette dokumendid maksustaatuse muutmiseks või saamiseks (sealhulgas soodusrežiimis), vormistame e-residentsuse.

E-residency

Kõik on pidevas muutuses. Muutused toimuvad nii looduses kui ka ühiskonnas. Neile on mõttetu vastu hakata, kuid neid tuleb näha ning leida võimaluse nendega kohanduda.

Dmitri Lamihov, CEO

Ühinege meiega!

Aitame kohandada Teie äri tänapäeva nõudmistele.

Aitame valida uuele ärile algusest peale õige suund.

Meie eesmärk on väljuda riskitsoonist ning keskenduda arengule ja edule.