Tööstuse uudised

Küprose residentidest äriühingutele esitatavad täiendavad nõuded

2018. aasta novembris andis Küprose keskpank välja uue juhendi riiulifirmadele („postkastifirmadele“). Uus käsiraamat sisaldab selle termini ajakohastatud ja laiendatud määratlust.

Riiulifirma on ettevõte, millel ei ole füüsilist kohalolekut ei enda registreerimise kohas ega ka kusagil mujal (näiteks, kontorit), ei vii ellu organiseeritud majandustegevust riigis, kus on registreeritud, st tal ei ole tavapäraseid äripartnereid (raamatupidamis- või juriidilisi teenuseid pakkuvaid firmasid siin arvesse ei võeta) ning mis loovad väikest või null majanduslikku väärtust. Erilist tähelepanu pööratakse ettevõtetele, mis on emiteeritud nimiväärtusega.

Varem on Küprose keskpank ametlikult selgitanud selliste äriühingute tähendust ja omadusi Küprose pankadele, et tuvastada oma klientide seas riiulifirmad ja kaaluda võimalust jätkata nende teenindamist. Nüüd peaksid kõik krediidiasutused, maksesüsteemid ja elektroonilise raha asutused rahapesu tõkestamiseks pöörama tähelepanu riiulifirmade tunnustele. Lisaks peavad finantsasutused võtma tarvidusele kõik vajalikud meetmed, et kontrollida kliente (nõuetekohane hoolsus), välja selgitada lõplikud kasusaajad, rahaallikate päritolu ja klientide tegevuse iseloomu.

Eelmine artikkelJärgmine artikkel