Tööstuse uudised

EL kasutab alates 2015. aastast e-kaubanduse KM-aruandluse lihtsustatud süsteemi

Mis on Mini One-Stop Shop ehk MOSS?

Mini One-Stop Shop (MOSS) võimaldab ettevõtetel, kes on digitaalteenuste müüjad, B2C-teenuste pakkumisel kasutada KM-aruandluseks maksuteenust ainult ühes EL-riigis.

Teadaolevalt peab e-kaubanduse tegevuse puhul, kui ühe EL-riigi ettevõte pakub teenust teise EL-riigi füüsilisele isikule või riigiasutusele, ettevõte lisama arveldustes selle riigi KM, milles asub teenuse saaja. See ei ole väga mugav, sest sel juhul peaks osa ettevõtteid registreeruma kõigis 28 EL-riigis.

MOSS-registreerimissüsteem võimaldab e-kaubanduse teenusepakkujal deklareerida KM, mis arvestatakse kõigi klientide puhul eri EL-riikidest, ühes EL-riigis. Tavaliselt on tegemist ettevõtte registreerimise nn koduriigiga.

Euroopa-väline e-kaubanduse teenuste pakkuja, kui tal ei ole püsivat tegevuskohta EL-s, võib samuti valida MOSS-süsteemis registreerimiseks mõne EL-riigi.

Sellisel MOSS-süsteemi registreerimise riigil on lühend MSI.

MOSS-süsteemis registreeritud e-kaubanduse teenusepakkuja esitab oma arve kliendile, märkides sealjuures selle riigi KM, kus klient asub. Saadud koos KM-ga arve makstakse ka riigis, kus pakkujal on tehtud MOSS-registreerimine.

Aruandlus MOSS-süsteemis toimub kord kvartalis.

Eelmine artikkelJärgmine artikkel